Zázraky života 2 8.díl – Souboj

David se musí vypořádat s nepřízní osudu. Ač u něho převládla morálka a úplatek si nevzal, Diamant z nějakého důvodu dospěl k opačnému názoru. A on se rozhodně nehodlá snižovat k tomu, aby mu cokoliv vysvětloval, to raději zvolí radikální způsob řešení a dá výpověď. Vždyť po schopném embryologovi všude hrábnou všemi deseti, třeba v tom novém centru asistované reprodukce. Ovšem Davidovi pracovní problémy jak se zdají, jsou ty menší. Monika se rozhodla přestat tolerovat jeho nekončící avantýry a jednou provždy jím udělá definitivní tečku. To je něco, s čím se David jen velice těžce smiřuje. Pořádnou ledovou sprchu dostal i Michal. Místo toho aby mu Eliška s nadšením odpověděla na jeho žádost o ruku, spíše uvažuje o ukončení jejich vztahu. A to všechno kvůli Máchovi. Michal ho tedy vyhledává a vyzívá ho na souboj.

Přehrát 8.díl druhé řady – Souboj

Comments are closed.